خبرگزاري فارس: «جت لي» بازيگر اصلي فيلم جديد «تسويي هارك» است كه براي تعريف قصه خود راهي چين دوران باستان مي‌شود و از لوكيشن‌هاي بسيار كمي بهره مي‌گيرد.


به گزارش خبرگزاري فارس، «كافه جديد دراگون گيت» يك اكشن ماجراجويانه است كه بخش اصلي ماجراهاي آن در يك كافه كوچك قديمي اتفاق مي‌افتد.
با وجود آن كه اين فيلم تعداد اندكي لوكيشن دارد، ولي هارك مي‌گويد اكشن آن بسيار زياد است و در اين رابطه، تفاوت زيادي بين اين فيلم و ديگر اكشن‌هاي رزمي سينمايي چين وجود ندارد. قصه فيلم، شرح حضور آدم‌هاي متفاوت در يك كافه سنتي است كه با حضور خود در اين محل، باعث خلق اتفاقات مختلفي مي‌شوند.
با ورود يك غريبه مرموز، اوضاع اين محل درهم ريخته مي‌شود و اهالي محل، مجبور به رويارويي با عوامل دولت مركزي وقت مي‌شوند.
اين مرد غريبه در حال فرار از چنگ نيروهاي دولتي است و راز مهمي را در سينه خود دارد.
پيش توليد «كافه جديد دراگون گيت» شروع شده و كليد فيلم‌برداري آن در يكي از شهرهاي قديمي جنوب كشور چين در اواسط فصل پائيز زده مي‌شود.
«تسويي هارك» اكشن ماجراجويانه خود را در شرايطي آماده توليد مي‌كند كه در حال انجام مراحل پاياني توليد «پروژه‌ دي» خود است.
قصه اين درام اكشن دلهره‌آور كه در چين باستان اتفاق مي‌افتد، درباره يك مأمور زبده است كه بايد با حضور در قصر سلطنتي، پرده از يك توطئه دولتي بر عليه شاهزاده خانم قصر بردارد.
هم‌زمان با شروع فيلم‌برداري «كافه جديد دراگون گيت» اين فيلم به روي پرده سينماهاي چين و هنگ كنگ مي‌رود.