ای اهل حرم میر و علمدار نیامد
سقای حسین سید و سالار نیامد

هر چی به ظهر عاشورا نزدیک تر میشیم دلمون بیشتر به لرزه در میاد ... اشک تو چشامون جمع میشه ... ترسی نا خودآگاه تو دلمون می شینه ...
می فهمیم ما که فقط نقل این روز رو شنیدیم از ترس قالب تهی می کنیم خدا از دل اونایی که اونجا بودن خبر داره و می دونه چی کشیدن

بچه ها التماس دعا ... خیلی دعا کنین واسه محتاجین